Dodany: 2011-12-15 09:18:31
 

Czym zajmuje się architekt ruralistaPrzy stale rosnącej liczbie ludności (a więc zmniejszającej się średniej powierzchni ziemi przypadającej na jednego mieszkańca) bardzo istotne staje się nie tylko planowanie przestrzeni w obrębie miast ale i poza nimi. Architekt szczecin zajmujący się zagadnieniami związanymi z terenami wiejskimi zwany jest ruralistą.

 

Architekt szczecin, jako ruralista, trudni się przede wszystkim jak najekonomiczniejszym wykorzystaniem terenów rolniczych i wiejskich oraz odpowiednim rozmieszczeniem poszczególnych elementów w nich występujących – pól uprawnych, lasów, osiedli mieszkalnych, gospodarstw rolnych, obszarów turystycznych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, a wszystko to z uwzględnieniem bieżącego ich wyglądu i terytoriów chronionych.

 

Ruraliści, tacy jak architekt szczecin, tworzą i opiniują także dokumenty zwane Miejscowymi Planami Zagospodarowania Terenu, obejmującymi również przyszłe zmiany i kierunki rozwoju (potencjalne zmiany przeznaczenia) poszczególnych obszarów. W ich kompetencji leży także planowanie wyglądu przestrzeni turystycznych i obiektów, które miałyby być ich częścią – jeśli znajdują się one poza miastem..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym zajmuje się architekt ruralista
Nick: